بررسی فراوانی و علل تجمع مایع در فضای جنب در بیماران بستری بیمارستان های آموزشی شهر همدان طی 5 سال

پیام:
چکیده:
مقدمه

بروز پلورال افیوژن چه در بیماران بستری و چه در بیماران سرپایی اتفاق می افتد. شناخت مهم ترین و شایع ترین علل پلورال افیوژن در هر منطقه و جوامع مختلف می تواند گامی مفید در جهت تشخیص زودرس و به موقع علل و متعاقب آن، درمان به موقع و در نتیجه کاهش زمان و بار هزینه های تشخیصی و درمانی تحمیلی بر بیماران باشد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 407 بیمار بستری در بیمارستان های سینا و شهید بهشتی همدان به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده توسط نرم افزار version 16 SPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

از مجموع 407 بیمار،262 نفر (64/4%) مرد و 145 نفر (35/6%) زن بودند. تعداد 244 نفر (60%) مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو، 110 نفر(27%) افیوژن ترانسوداتیو و 53 نفر (13%) مبتلا به آمپیم بودند. از 244 مورد افیوژن اگزودایی در 135 مورد (55/3%) پنومونی، 50 مورد (20/5%) بدخیمی ریه، 33مورد (13/5%) سایر بدخیمی ،13 مورد (5/3%) سل، 7 مورد (2/9%) ترومبوآمبولی ریه و 6 مورد باقی مانده سایر علل گزارش شده بود. شایع ترین علت ایجاد کننده آمپیم، پنومونی در 83% موارد بود.

نتیجه گیری

در این مطالعه، پلورال افیوژن اگزوداتیو شایع ترین نوع افیوژن ها پلور بود. در تمام انواع پلورال افیوژن درگیری سمت راست بیشتر بود. انجام مطالعات و پژوهش هایی از این قبیل، از طریق شناسایی و تعیین علل شایع در هر منطقه، برخورد اولیه با پلورال افیوژن ها را از نظر تشخیصی و درمانی تا زمان رسیدن به تشخیص قطعی، تسهیل می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2734 -2741
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169309 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.