بررسی ساختار عضلانی موش صحرایی قبل از یائسگی پس از انجام ورزش منظم مقاومتی و دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم

پیام:
چکیده:
مقدمه

یایسگی با کاهش سطح هورمون استروژن موجب تغییر ساختار عضله می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ورزش مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یایسگی بر بافت عضلانی در دوره یایسگی موش صحرایی بود.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی موش های صحرایی ماده به طور تصادفی به گروه های کنترل، دارونما، ویتامین D، کلسیم، ورزش مقاومتی، ویتامینD -کلسیم، ویتامینD- ورزش مقاومتی، کلسیم-ورزش مقاومتی، ویتامینD-کلسیم-ورزش مقاومتی تقسیم شدند. گروه های کنترل و دارونما به ترتیب با رژیم غذایی استاندارد و روغن کنجد تغذیه شدند. میزان کلسیم مصرف شده 35mg/kg  و میزان ویتامین D10000 IU در طول دوره دو ماهه بود و در گروه های ورزش مقاوتی دو ماه تمرین با نردبان انجام شد. سپس اوارکتومی انجام شد و از بافت عضله دو قلو نمونه برداری شد و قطر فیبر عضلانی، تعداد سلول های عضلانی و چربی و تعداد سلول های التهابی بررسی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از one-way ANOVA و نرم SPSS version 20 انجام شد.

نتایج

در مقایسه با گروه کنترل افزایش سلولهای چربی در گروه های ویتامین D، کلسیم-ویتامین D، ویتامین D-ورزش مقاومتی و دارونما مشاهده شدند ولی این تفاوت معنی دار نبود. در تمامی گروه های مطالعه قطر فیبرهای عضلانی افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند(P <0.001). در گروه های کلسیم-ورزش مقاومتی (9±103)، ویتامین D- ورزش مقاومتی (6.9±105) و کلسیم-ویتامین D-ورزش مقاومتی (3.16±114) تعداد سلول های عضلانی افزایش معناداری داشتند در حالی که سلول های التهابی تنها در گروه های کنترل و دارونما دیده شدند.

نتیجه گیری

 ورزش مقاومتی منظم به همراه مصرف مکمل های ویتامینD و کلسیم در دوره قبل از یایسگی می تواند قطر فیبر عضلانی و تعداد سلول های عضلانی را بعد از دوران یایسگی بهبود بخشد و روند کاهش قدرت عضلانی و التهاب عضلات را در دوره یایسگی به تاخیر بیندازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2742 -2754
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169310 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.