ارزیابی تیتر آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B در دانشجویان ورودی سال 1398 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با در دسترس بودن یک واکسن موثر علیه ویروس هپاتیتB، واکسیناسیون همگانی بهترین راه کنترل عفونت ویروس هپاتیت B می باشد. اما  برخی افراد به واکسن پاسخ نداده یا با گذشت زمان بعد از واکسیناسیون تیتر آنتی بادی و در نتیجه ایمنی آنها در برابر ویروس کاهش می یابد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین وضعیت سروایمنولوژیک دانشجویان ورودی سال 98 دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برابر ویروس هپاتیت B می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه دانشجویان پذیرفته شده در رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شیراز درسال تحصیلی 98  وارد شدند. پس از خون گیری و جداسازی سرم، تیتر آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B  با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شد.

یافته ها

از مجموع 825 نفر دانشجو 54% پسر و 46% دختر بودند. میانگین سنی دانشجویان 1/9±19/5 بود. بررسی تیتر آنتی بادی نشان داد که  529 نفر (%64) تیتر آنتی بادی کم تر از mIU/mL10 داشتند و فاقد مصونیت یا مصونیت ضعیف بودند. بین سن و تیتر آنتی بادی ارتباط معناداری مشاهده شد(000/1=P) اما ارتباط معناداری بین جنس و تیتر آنتی بادی (0/19 =P) و همچنین بین سابقه تزریق خون وتیتر آنتی بادی مشاهده نشد(0/58 =P).

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه نشان می دهد که تیتر آنتی بادی ضد آنتی ژن HBs در بیش از نیمی از دانشجویان کمتر از mIU/mL  10 می باشد و با افزایش سن تیتر انتی بادی کاهش می یابد که ضرورت بررسی تیتر آنتی بادی ضد آنتی ژن HBs را در دانشجویان علوم پزشکی نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169476 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.