اثر سن مزرعه، اقلیم، وزن بنه مادری و توده بر عملکرد گل و بنه و خصوصیات کیفی زعفران

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مطالعه اثر سن مزرعه و اقلیم روی فراوانی وزنی بنه در مناطق زعفران خیز استان خراسان (شامل بشرویه و تربت حیدریه) و اثر وزن بنه مادری و توده روی عملکرد گل، صفات رویشی و خصوصیات کیفی زعفران بود. مطالعه اثر سن مزرعه و اقلیم بر روی فراوانی وزنی بنه های دختری بصورت طرح آشیانه ای با هشت سن مزرعه و دو اقلیم بشرویه و تربت حیدریه با سه تکرار انجام شد. مطالعه دیگر روی اثر وزن بنه مادری روی عملکرد اندام های رویشی، شاخص های گل و خصوصیات کیفی زعفران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت وزن بنه مادری (2-0، 4-2، 6-4، 8-6، 10-8، 12-10 و 14-12 گرم) و دو توده بشرویه- تربت حیدریه در چهار تکرار در جعبه های کشت در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1390 اجرا شد. نتایج تحقیق پیمایشی اثر سن مزرعه و اقلیم نشان داد که بنه های دختری توده تربت حیدریه در سنین پنجم و ششم درشت تر بودند. نتایج اثر وزن بنه مادری و توده روی عملکرد گل و بنه زعفران نشان داد که بنه های درشت تر نه تنها در همان سال اول عملکرد گل را افزایش می دهند، بلکه از طریق افزایش رشد رویشی بیشتر و تولید بنه های دختری درشت تر ظرفیت گل آوری و راندمان مزرعه را برای سال های بعد نیز افزایش می دهند. نتایج نشان داد که به منظور افزایش راندمان مزارع جدید زعفران باید از بنه های هشت گرم به بالا که بیشتر در مزارع با سنین 5 و 6 سال، توده تربت حیدریه استفاده نمود. همچنین توده تربت حیدریه کروسین، پیکروکروسین و رطوبت بالاتری نسبت به توده بشرویه داشت، ولی توده بشرویه سافرانال بیشتری نسبت به توده تربت حیدریه داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169488 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.