بررسی راهبردی پتانسیل های اگروتوریسم زعفران تربت حیدریه

پیام:
چکیده:
گردشگری کشاورزی می تواند نقش مهمی در اقتصاد یک منطقه و شناساندن محصولات کشاورزی آن ایفا نماید. در این مطالعه سعی شده است ضمن شناخت پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری کشاورزی منطقه تربت حیدریه، راهبردها و راهکارهایی برای بهبود آن معرفی گردد تا در جهت تقویت و شناساندن زعفران تربت حیدریه و افزایش پتانسیل های صادراتی، گام کوچکی برداشته شود. برای این منظور از روش SWOT برای بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود منطقه استفاده شد. پس از مشخص کردن این عوامل طبق نظر کارشناسان و کشاورزان، روش تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی و تعیین استراتژی مناسب گردشگری زعفران به کار گرفته شد و استراتژی های مناسب ارایه شدند. نتایج مطالعه در اولویت بندی عوامل SWOT نشان داد نقاط قوت منطقه در بین سایر عوامل و در میان زیرمعیارهای عامل قوت نیز، مزارع زیبای زعفران بالاترین اهمیت را در دستیابی به هدف مطالعه براساس هر دو دیدگاه کشاورزان و کارشناسان دارد. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس راهبردی کمی (QSPM) نیز نشان داد که برای توسعه گردشگری زعفران شهرستان تربت حیدریه و شناساندن بیشتر و بهتر این محصول، استراتژی محافظه کارانه با نمره 156/0 بالاترین رتبه را از نظر کشاورزان داشته و جذاب ترین راهبرد شناسایی شده است. در حالی که از نظر کارشناسان، استراتژی تدافعی بالاترین رتبه با نمره 288/0 را داشت و مناسب ترین استراتژی شناخته شد. بطور کلی، پیشنهاد می شود زمان و مکان برداشت از مزارع زیبای زعفران، با استفاده از تبلیغات مختلف در ایران معرفی شود و برای شناساندن این محصول به همه نقاط دنیا سرمایه گذاری و حمایت های مناسب انجام گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169490 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.