مدل رگرسیون غیرخطی بر اساس توزیع خطای چوله بیضوی خط کسری

پیام:
چکیده:

در این مقاله مدل رگرسیون غیرخطی هنگامی که جمله خطای مدل از توزیع چوله بیضوی خط کسری پیروی می کند بررسی می شود. در حالت خاص توزیع جمله خطا، چوله-t خط کسری در نظر گرفته می شود. ما بعضی از خواص این توزیع را بررسی و براورد پارامترهای این مدل را با استفاده از الگوریتم EM به دست می آوریم. همچنین برای اندازه گیری خطای براورد ماتریس اطلاع مشاهدات با استفاده از روش های عددی محاسبه می شود. برای تحلیل تاثیر مشاهدات برای براورد ماکسیمم درستنمایی روش تحلیل حساسیت را به کار می بریم. درنهایت برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از مطالعات شبیه سازی و تحلیل داده های واقعی استفاده می کنیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
13 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.