الگوی اجرای استراتژیک بازاریابی بین الملل در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران

پیام:
چکیده:
هدف و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در سطح استراتژیک الگویی برای اجرا و بسترسازی استراتژی های بازاریابی بین الملل بطور یکپارچه ملاحظه نگردید، ضرورت دارد که با هدف ارایه یک الگوی مرجع بتوان موضوعات مطرح در بازاریابی بین الملل را طبقه بندی نمود تا تعریف به جایگاه در حوزه موضوعات استراتژیک و عملیاتی این کارکرد صورت پذیرد و مبتنی بر آن همسویی و هم افزایی در عملکرد صادراتی ایجاد شود.

روش شناسی تحقیق

با توجه به اینکه در این پژوهش الگویی در سطح استراتژیک برای استراتژی بازاریابی بین المللی تبیین شده است از منظر نتیجه یک پژوهش توسعه ای می باشد و استراتژی تحقیق از نوع استراتژی تحقیق زمینه یابی است. سطح تجزیه و تحلیل در این پژوهش سازمان است. ابزار جمع آوری داده ها برای عملکرد صادراتی داده های ثانویه خارجی شامل گزارشات سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با پانصد شرکت برتر و گزارشات عملکردی هر یک از سازمان های تحت بررسی، بوده و برای تعیین درجه همسویی استراتژیک از نظریه نقاط مرجع استراتژیک و تیوری مجاورت مبتنی بر رویکرد فازی استفاده شده است.

یافته های پژوهش

نتایج نشانگر آن است که اولا بین متغیر های همسویی و عملکرد صادراتی همبستگی مثبت و بالایی وجود داشته و متغیرهمسویی عمودی بطور مستقیم بر عملکرد صادراتی موثر بوده ولی متغیر های همسویی افقی و گروه محصولات اثری تعدیل کننده دارند. ثانیا میزان تاثیر متغیر همسویی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتر است. ثالثا، الگوی نقاط مرجع استراتژیک راهنمای عملیاتی مناسبی برای هر یک از استراتژی های مورد انتخاب سازمان در سطح اجرا و کنترل ارایه می نماید، بطوری که برنامه ریزی منطقی بازار بین الملل، اجرا و کنترل استراتژیک بازار را با تجویز آمیخته منطبق با استراتژی ها در سطح بین المللی تسهیل می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169580 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.