شناسایی پیشران های موثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش هوشمندی کسب وکار

پیام:
چکیده:

در عصر دیجیتال، فرصت ها و تهدیدها زیادی اطراف شرکت های دانش بنیان وجود دارد که می تواند موفقیت آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دراین بین، برای برنامه ریزی جهت اتخاذ استراتژی های رقابتی، نیاز به ابزارهای نوینی است که هوشمندی کسب وکار یکی از موثرترین این ابزارها می باشد. با توجه به اهمیت هوشمندی کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی پیشران های موثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش هوشمندی کسب وکار است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق در مرحله کیفی را خبرگان، کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان با حداقل سه سال سابقه کاری مفید تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه اکتشافی با 12 نفر، اشباع حاصل شده است. جامعه آماری مرحله کمی نیز از اساتید دانشگاه در حوزه های مرتبط با حداقل 10 سال سابقه تدریس و مدیران شرکت های دانش بنیان با حداقل 5 سال فعالیت مفید تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 32 نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات موردنظر جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در مرحله کیفی از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد برای موفقیت شرکت های دانش بنیان بازیگران بسیار زیادی دخالت دارند که ازجمله آن ها می توان به «هم افزایی کسب وکار» اشاره نمود که از طریق «هم افزایی بازاریابی» و «هم افزایی تکنولوژیکی» شکل می گیرد. دراین بین «هوشمندی کسب وکار» نیز به عنوان یک متغیر میانجی، نقش بسیار مهمی در تسهیل فرایند موفقیت شرکت های دانش بنیان بازی می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169583 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.