بررسی تاثیر قابلیت یکپارچه سازی و فرهنگ انعطاف پذیر بر عملکرد شرکت ها: نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل گر نوع استراتژی شرکت

پیام:
چکیده:

بررسی عملکرد کسب وکار به عنوان فرایندی راهبردی جهت آگاهی از دوام و رفاه هر شرکت، ضروری است. به همین دلیل شرکت ها پیوسته به دنبال بهبود عملکرد خود هستند تا بتوانند در محیط پویا و رقابتی امروزه به موفقیت دست یابند. از طرفی دست یابی به عملکرد برتر در این محیط، نیازمند بهبود و نوآوری در مدل کسب وکار برای ایجاد تمایز و برتری نسبت به رقبا است. برای پذیرش نوآوری در مدل تجاری نیز باید قابلیت پذیرش نوآوری به واسطه فرهنگ انعطاف پذیر و همچنین قابلیت یکپارچه سازی سازمانی وجود داشته باشد. علاوه بر این نیز نقش تعدیل کننده استراتژی انتخابی نیز باید در نظر گرفته شود. در این مقاله تاثیر مستقیم قابلیت یکپارچه سازی و فرهنگ انعطاف پذیر و همچنین اثر غیر مستقیم این دو متغیر، از طریق متغیر میانجی نوآوری مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش گردآوری داده ها نیز از نوع توصیفی-پیمایشی است. پرسشنامه پژوهش توسط مدیران 98 شرکت تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی رشت تکمیل شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادله های ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قابلیت یکپارچه سازی و فرهنگ انعطاف پذیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل کننده استراتژی تمایز و همچنین استراتژی رهبری هزینه در رابطه میان قابلیت یکپارچه سازی و نوآوری مدل کسب وکار، فرهنگ انعطاف پذیر و نوآوری مدل کسب وکار و همچنین نوآوری مدل کسب وکار و عملکرد شرکت ها تایید شده است. توجه به این نتایج می تواند به شرکت ها در بهبود عملکرد و همچنین نوآوری مدل تجاری کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -241
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169591 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.