دوگانگی عاطفی و جستجوی هستی شناختی در «قلبی زیر خاکستر» نوشته اریک امانوئل اشمیت

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تاکید بر درون مایه دوگانگی، ویژگی ثابت داستان های کوتاهی است که توسط نویسنده معاصر فرانسوی اریک-امانویل اشمیت منتشر شده اند. داستان کوتاه «قلبی زیر خاکستر» کثرتی از اشکال کلاسیک دوگانگی را در خود دارد: جفت های آینه وار ، دوگانگی روانشناختی ، دوگانگی احساسی، تطابق تاثرات دورنی با محیط بیرون. به اشکالی که پیرو سنت ادبی هستند، اصطلاحات معاصر دوگانگی هم اضافه می شود، که موضوع مباحث فلسفی، جامعه شناختی و زیست شناسی نیز هستند: آواتار دیجیتالی، جسم خود دیگر، مسایل هویتی پیرامون موضوع پیوند اعضاء. مقاله حاضر می کوشد تا با تحقیقی کیفی و میان رشته ای، تحلیلی مضمونی از چگونگی به کارگیری مضامین دوگانگی موجود در داستان کوتاه ارایه دهد. روش های اصلی کار عبارتند از: تحلیل متنی و خوانش انتقادی، که گاه با تحقیق تطبیقی و در زمانی کامل می شوند. مفاهیم کلیدی که مبنای بحث را شکل می دهند، در مورد اشکال کلاسیک دوگانگی ادبی، از منتقدینی چون تییری اوزوالد و فلورانس گویه اخذ شده اند، در ارتباط با آواتار دیجیتال، از نشانه شناس، فنی ژرژ، و بالاخره در جستجوی هستی شناختی که پیرامون جسم انسان صورت می گیرد، از جامعه شناس، دیوید لو برتون اخذ شده اند. یعنی در سه جزء نظری که نمایانگر جهات اصلی تحقیقات تجربی هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
82 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169623 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.