از امیال شخصیت تا امیال خواننده: مطالعه زیباشناختی تاثیر خوانش ادبی از خلال بیابان اثر لوکلزیو

پیام:
چکیده:

عنصر شخصیت موضوع مطالعات ادبی زیادی بوده است. با این حال، مطالعات اندکی اثر زیباشناختی این عنصر بر دریافت خواننده را مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات ونسان ژوو درباره تاثیر شخصیت این فقدان نظری را جبران می کند. او در تاثیر شخصیت در رمان (2001) می‌گوید شخصیت می تواند منشا سه نوع تاثیر بر خواننده باشد: شخصیت به مثابه شخص، شخصیت به مثابه عامل و شخصیت به مثابه بهانه. در پژوهش حاضر، از خلال رمان بیابان اثر لوکلزیو به مطالعه تاثیر شخصیت به مثابه بهانه می پردازیم. این تاثیر هنگامی به وجود می آید که خواننده امیال خود را در عنصر شخصیت بازیابد. اما تعامل خواننده با این بعد شخصیت مطابق چه سازوکاری صورت می گیرد و چگونه این تعامل باعث برون ریزی امیال تکانشی خواننده می شود تا لذت خوانش را برانگیزد؟ چه شگردهای روایی زمینه ساز تاثیر شخصیت به مثابه بهانه هستند؟ برای پاسخ به این سوالات و به منظور شناخت بهتر فرایند عمل خوانش و تاثیر آن بر خواننده، به بررسی سه میل تکانشی موجود در بیایان می پردازیم که عبارتند از: میل به تماشاگری، گرایش به امر مغایر با انسانیت و امر غیر انسانی و میل به تایید خود. همچنین، به مطالعه شیوه های مختلف آماده سازی روایی اثر به منظور ایجاد تاثیر مذکور در دریافت می پردازیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
145 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169627 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.