واکاوی دلالتهای اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش بر ویژگیهای معلم

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش واکاوی دلالتهای اسناد بالادستی وزارت آموزش وپرورش بر ویژگیهای معلم بود. این تحقیق ازنظر سنجش پذیری داده ها جزء روش های کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد عرفی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق اسناد بالادستی وزارت آموزش وپرورش شامل: مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمی وعمومی (1390)، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391) و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (1390) بود. نمونه آماری همه گزاره ها، احکام و مواد اسناد بود. نمونه گیری با توجه به هدف و روش شناسی تحقیق به شکل هدفمند انجام شد. برای گرد آوری اطلاعات به منظور یافتن پاسخ سوالات پژوهش از نمون برگ (چک لیست) استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که جامعه آماری دارای گزاره ها، مواد و بندهایی است که شامل واحدهای معنایی دلالت کننده بر ویژگیهای معلم هستند. همچنین یافته ها نشان دادند که از دلالتهای به دست آمده از اسناد می توان رمزهایی را برای دستیابی به ویژگیهای معلم استخراج کرد. ویژگیهای معلم در قالب زیرمقوله ها و مقوله ها دسته بندی شدند. با به کارگیری شیوه استدلال استقرایی درنهایت زیرمقوله هایی همچون صفات، شایستگیهای فردی و جمعی، کاریزما، ویژگیهای شخصیتی، باورها و اعتقادات، رشد خودآگاهی و قابلیتهای شخصی، مهارتهای پداگوژیکی، قابلیتهای ذهنی- عقلانی، باورها و تجارب حرفه ای، توجه به  اصول پداگوژیکی، شایستگیهای پایه و ویژه، ظرفیتهای آکادمیک و هویت حرفه ای، وظایف سازمانی، اخلاق سازمانی، قدرت علمی تخصصی، قدرت مقام/سازمانی، الگوی مدرسه ای، خدمات سازمانی، اصول و ضوابط شغلی، رشد سازمانی، باورها و اعتقادات سازمانی، توانمندسازی، احراز صلاحیت و ارزیابی عملکرد را می توان به تناسب در هر سه سند ذیل سه مقوله ویژگی فردی، ویژگی حرفه ای و ویژگی سازمانی قرارداد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169631 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.