بررسی نقش و کارکرد خانواده در اعتیاد نوجوانان به شبکه‎ های اجتماعی: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی کارکرد و نقش خانواده در شکل‎گیری و تداوم اعتیاد نوجوانان به شبکه های اجتماعی، با بهره‎گیری از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. در این پژوهش 39 دانش آموز (25 دختر و 14 پسر)، 12 والد و 11 روانشناس، با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند و داده ها با روش اشتراس و کوربین تحلیل شدند. بر اساس یافته های پژوهش، دانش آموزان به 16 مفهوم اولیه اشاره کردند. مفاهیم مطرح شده از سوی دانش آموزان در 4 مقوله فرعی (سبک فرزندپروری مستبدانه، غفلت و بی‎توجهی، ویژگیهای شخصیت و اختلالات روانشناختی والدین، و عوامل جمعیت شناختی) طبقه بندی شدند. والدین به 20 مفهوم اولیه اشاره کردند. مفاهیم مطرح شده از سوی والدین به 6 مقوله فرعی (4 مقوله مشابه با دانش آموزان و دو مقوله دیگر با عنوان مرزها و نقشهای مبهم و مشکلات زناشویی) و یک مقوله محوری با عنوان عوامل خانوادگی تخصیص یافتند. روانشناسان به 12 مفهوم اولیه اشاره کردند که به 5 مقوله همسان با والدین و دانش‎آموزان طبقه‎بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک فرزندپروری والدین، ساختار و کارکرد خانواده (شامل هرج و مرج، کاهش اقتدار والدین، ناهماهنگی و اختلاف نظر والدین، متهم‎سازی یکدیگر، ناهماهنگی والدین در زمینه تربیت فرزندان، پنهان‎سازی، حضور کمرنگ پدر در خانواده، تک‎فرزندی، و امکانات رفاهی) و ویژگیهای شخصیت و اختلالات روانشناختی والدین (مانند درون گرایی، پرخاشگری، کمال گرایی، افسردگی و اضطراب) در اعتیاد نوجوانان به شبکه های اجتماعی نقش دارند، بنابراین سبک فرزندپروری، روابط اعضای خانواده با یکدیگر و نقشها و مرزها در این خانواده ها نیازمند اصلاحات اساسی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169636 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.