نقش پهنه های برشی راستالغز و شکستگی های مرتبط با چین خوردگی در تکوین کانسار طلای زرشوران، همتافت تخت سلیمان، شمال تکاب

پیام:
چکیده:

کانسار طلای زرشوران در همتافت تکاب در شمال باختر ایران و در یال باختری طاقدیس ایمان خان با راستای شمال‌باختری-‌جنوب‌خاوری واقع‌شده است. واحدهای شیل سیاه زرشوران و آهک چالداغ با سن پرکامبرین مهم ترین میزبان های کانی‌سازی در منطقه هستند که دگرسانی های سیلیسی (ژاسپروییدی)، کربنات زدایی، دولومیتی و آرژیلیک، کانه زایی را همراهی می کنند. استخراج خط‌ واره‌ها و تحلیل‌های فرکتالی شکستگی‌ها و خط‌ واره‌ها نشان می دهد که غلظت طلا در مناطق با تراکم بالای شکستگی، مقادیر متغیری (کمینه 5 تا بیشینه 10 میلی‌گرم در تن) دارد. بیشترین فراوانی روند خط‌ واره‌ها و گسل های منطقه مورد بررسی به ترتیب N20E تا N75E درجه و بیشترین فراوانی روند گسل‌ها N30E تا N85E درجه است. گسل تکاب با راستای شمال باختری-‌جنوب خاوری مه م ترین ساختار در منطقه است که عملکرد راستالغز جوان آن باعث ایجاد ساختارهای کششی و فشارشی شده است. طاقدیس ایمان‌خان یکی از این ساختارهاست که شکستگی‌های آن محلی مناسب برای اختلاط سیالات جوی و گرمابی حاوی فلز و ته‌نشینی طلا را فراهم‌کرده است. کانی‌سازی در این طاقدیس بیشتر در محل تقاطع شکستگی‌ها و در راستای شکستگی‌های طولی با روند شمال‌باختر-‌جنوب‌خاور و ناشی از تحدب کمان خارجی طاقدیس صورت‌گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.