کانه زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب- روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان

پیام:
چکیده:

کانسار چهرآباد در پهنه ایران مرکزی و در فاصله 75 کیلومتری شمال باختر زنجان قرار‌ دارد. سنگ میزبان کانه زایی در این کانسار، واحدهای ماسه سنگی خاکستری‌رنگ دارای مواد آلی متعلق به سازند قرمز بالایی است. کانه زایی سرب-‌روی و مس در کانسار چهرآباد در دو افق ماسه سنگی مجزا به صورت لامینه ای و عدسی شکل هم روند با لایه بندی سنگ میزبان رخ‌داده و دارای بافت های دانه پراکنده، سیمان بین دانه ای، عدسی، شبه لامینه ای، جانشینی، رگچه ای و فرامبوییدال است. در هر‌یک از افق های کانه دار، سه پهنه قرمز اکسیدان، شسته شده و احیایی کانه دار تشکیل‌شده است. گالن، اسفالریت، کالکوسیت، پیریت و کالکوپیریت، کانی شناسی اصلی ماده معدنی را در کانسار چهرآباد تشکیل می دهند که با اندکی کانی های نقره دار (مکینسترایت و استرامیرایت) همراهی می شوند. سروزیت، مالاکیت، آزوریت، کوولیت، آتاکامیت، وانادینیت و گوتیت طی فرایندهای برون زاد تشکیل شده اند. با توجه به ویژگی هایی مانند محیط زمین‌ساختی، سنگ شناسی، چینه شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت و عوامل کنترل کننده کانه زایی (وجود آثار و بقایای گیاهی، وجود گنبدهای نمکی، تخلخل و نفوذپذیری مناسب سنگ میزبان، گسل ها و شکستگی ها)، کانسار چهرآباد در دسته کانسارهای مس رسوبی نوع Redbed قرار‌گرفته و از این نظر قابل‌مقایسه با دیگر کانسارهای مس رسوبی نوع Redbed در منطقه ماه نشان مانند چرلانقوش، اورتاسو، حلب و حمزه لو است. این کانسارها، ارتباط فضایی نزدیکی با واحدهای تبخیری و گنبدهای نمکی موجود در سازند قرمز بالایی دارند که باید در بررسی‌های اکتشافی مورد‌توجه قرار‌گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169639 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.