پتروژنز ماگماتیسم میان چینه ای تریاس شمال شهرضا بر مبنای شیمی کلینوپیروکسن (جنوب اصفهان، پهنه سنندج- سیرجان)

پیام:
چکیده:

کربنات های تریاس پیشین شمال شهرضا، میزبان 4 افق آذرین موازی میان چینه ای بازیک با ترکیب سنگ شناسی الیوین بازالت تا بازالت کوارتزدار هستند. این سنگ ها دارای بافت اینترسرتال تا اینترگرانولار بوده و پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن، الیوین، آمفیبول و کوارتز کانی‌های اصلی آنها را تشکیل می دهند. کلینوپیروکسن ها حاوی مقادیر بالایSiO2  و  MgO بوده و محتوای Al2O3 و Na2O  آنها پایین است. نسبت های متوسط AlVI/AlIV کلینوپیروکسن (05/0-‌01/0)، نشان‌دهنده تبلور ماگما در شرایط فشار متوسط است. دمای تبلور کلینوپیروکسن‌ها از 1150 تا 1200 درجه سانتی گراد متغیر است. بر اساس ویژگی های ژیوشیمیایی کلینوپیروکسن، ماهیت ماگمای سازنده تولییتی و فوگاسیته اکسیژن در زمان تبلور نسبتا پایین بوده است. میان چینه ای بودن با رسوبات کربناته، تولییتی‌بودن سرشت ماگمایی و ویژگی زمین ساختی پشته های میان ا قیانوسی نشان‌دهنده ارتباط افق های آذرین با یک رژیم زمین ساختی کششی است. افق های بازیک مزبور احتمالا از یک ماگمای تولییتی و در یک رژیم زمین‌ساختی کششی کافت‌زایی که به گسترش پوسته اقیانوسی نیوتتیس در زمان تریاس آغازین در جنوب اصفهان انجامیده است، تشکیل شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169642 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.