شبیه سازی سیستم ترخیص با رضایت شخصی بیماران به منظور بهبود عملکرد مرکز اورژانس

پیام:
چکیده:
مقدمه

از جمله شاخص های اصلی ارزیابی کیفیت خدمات در مراکز درمانی، مدت زمان انتظار بیماران است. طولانی شدن فرایند درمان می تواند سبب شود که بیماران سیستم را قبل از اتمام درمان و با رضایت شخصی ترک نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، زمان سنجی و مدل سازی خدمات یک مرکز اورژانس و بهبود فرایند درمان با استفاده از شبیه سازی گسسته- پیشامد DES (Discrete-Event Simulation) به منظور کاهش زمان انتظار بیماران و کاهش تعداد ترخیص با رضایت شخصی بیماران با وجود توصیه پزشک DAMA (Discharged Against Medical Advice) بود.

روش بررسی

این مطالعه از نوع تحلیلی- توصیفی و جامعه آماری شامل بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم النبیاء تهران در پاییز سال 1397 بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه حضوری و تلفنی با متخصصان و پژوهشگران جمع آوری گردید. محتوای فرم های مورد استفاده شامل زمان ورود بیمار و زمان شروع و پایان دریافت خدمات در بخش ها و واحدهای گوناگون بود. در مرحله بعد، داده ها در نرم افزار شبیه سازی Arena مدل سازی گردید. در نهایت، سناریوهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بهترین سناریو از بین آن ها انتخاب شد.

یافته ها

بررسی 7 سناریوی پیشنهاد شده نشان داد، سناریوی هفتم که تلفیقی از شش سناریوی پیشنهادی دیگر بود، سیستم درمانی را بهبود می بخشد. در این سناریو، هزینه ارزش افزوده با افزایش اندک از 399807373 در مدل اولیه به 401561100 در سناریوی هفتم و با کاهش چشمگیر هزینه انتظار از 2494256 واحد پولی در مدل اولیه به 16472202 واحد پولی در سناریوی هفتم تغییر کرد که در مقایسه با سایر سناریوها ، در کاهش هزینه کل موثرتر می باشد و موجب تنزل آن از 649228933 واحد پولی در مدل اولیه به 418033302 واحد پولی در سناریوی هفتم می گردد که در نهایت، سبب طبقه بندی مناسب جریان کار و بهبود شاخص های عملکردی مورد بررسی می شود.

نتیجه گیری

با تغییر منابع و تخت های تخصیص یافته به بیماران (مقدار بهینه)، می توان گام های موثری در جهت ارایه خدمات بهتر به بیماران، رفع نارضایتی آن ها، کاهش تعداد ترخیص بیماران DAMA و زمان انتظار آنان برداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.