بررسی بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولین-1 (‏IGF-I‏) و تغییرات بافت شناسی بیضه ها در دوره بلوغ ‏خروس های بومی

پیام:
چکیده:

به منظور مطالعه تغییرات رشد بیضه ها و بیان ژن IGF-I در دوره بلوغ خروس های بومی فارس، 24 قطعه خروس پنج، شش، هفت و هشت ماهه به طور تصادفی انتخاب شدند. در هر نوبت نمونه برداری شش خروس کشتار و نمونه های بافت بیضه برای اندازه گیری میزان فراوانی رونوشت ژن IGF-I و صفات بیومتریک بیضه ها جمع‏آوری شدند. نتایج نشان داد که بیان ژن IGF-I در بیضه خروس های شش، هفت و هشت ماهه نسبت به خروس های پنج ماهه افزایش یافت، درحالی‏که فراوانی رونوشت این ژن در هفت ماهگی تفاوتی با شش ماهگی نداشت. همچنین، نتایج نشان دادند که وزن بیضه های چپ و راست در هفت و هشت ماهگی نسبت به پنج و شش ماهگی افزایش یافت و بیشینه نسبت طول به عرض بیضه چپ در شش ماهگی و کمینه آن در هفت و هشت ماهگی مشاهده شد ولی این نسبت در بیضه راست در سنین مختلف تفاوتی نداشت. بررسی تغییرات بافت شناسی بیضه ها نیز نشان داد که بیشینه ی تعداد سلول های سرتولی و لایدیگ در هر دو بیضه چپ و راست مربوط به سن هشت ماهگی بود. به طور کلی، نتایج نشان داد که فراوانی رونوشت ژن IGF-I در دوره بلوغ خروس های بومی فارس (پنج تا هشت ماهگی) روندی افزایشی داشت و وزن بیضه های چپ و راست در هفت و هشت ماهگی به بیشترین مقدار خود رسید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169864 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.