مطالعه مقایسه ای مساله مشروعیت در اندیشه و عمل اسلام گرایان شیعه و اخوانی در افغانستان

پیام:
چکیده:

بی گمان برای نحله های مختلف اسلام گرایی در افغانستان معاصر مشروعیت مهمترین و جدی ترین مساله سیاسی تلقی شده است. مشروعیت روح و جوهره قدرت است و اسلام گرایان شیعه و اخوانی به عنوان دو جریان اصلی اسلام سیاسی در افغانستان سعی بلیغی به خرج داده اند تا حضور خویش را در سپهر سیاست این کشور مشروعیت بخشند. ایده اصلی نوشتار حاضر آن است تا با نگاه مقایسه ای نشان دهد اسلام گرایان شیعه و اخوانی چرا و چگونه به مساله مشروعیت در عرصه سیاست پرداختند و در اخیر چه نتایجی بر اندیشه و عمل آنان به بار نشست. به نظر می رسد روش تحلیل تاریخ فکری هیوز که نظر به مراحل سه گانه زمینه‌ها، ماهیت و پیامدها دارد، چارچوب مناسبی برای مطالعه مقایسه ای موضوع تدارک می بیند. یافته ها در این چارچوب نشان می دهد که اسلام گرایان شیعه و اخوانی با وجود برخی مشابهت ها در مراحل سه گانه، مساله مشروعیت را در زمینه های خاصی جست‌وجو نموده اند؛ ماهیت و محورهای اندیشه آنان حول مساله مشروعیت متفاوت بوده است؛ و نتایج و پیامدهای ناهم‌گون بر عمل ایشان مترتب شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.