انتخاب بهترین نوع سازه برای کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای به روش تحلیل پوششی داده ها

پیام:
چکیده:

تولید محصولات گلخانه‌ای به عنوان قسمتی از نظام تولید، مهم‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در گلخانه‌های فلفل دلمه‌ای شهرستان تیران و کرون،استان اصفهان پرداخته، تا بهترین نوع سازه گلخانه، مناسب شرایط اقلیمی منطقه را تعیین نماید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه یه صورت کاملا تصادفی از 39 واحد گلخانه در سه تیمار با 13 تکرار، در سال زراعی97-96 جمع‌آوری گردید. انرژی ماشین‌آلات، سوخت، کود شیمیایی، کود دامی، سموم، نیروی کارگری، آب و الکتریسیته به عنوان نهاده و محصول فلفل به عنوان ستانده محاسبه گردید. مقدار کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر با 22689491 مگاژول بر هکتار و 94462 مگاژول بر هکتار بدست آمد. بیشترین و کمترین انرژی مصرفی به ترتیب، گاز طبیعی با میزان 21532169 مگاژول بر هکتار (899/94%) و ماشین‌آلات با میزان 1828 مگاژول بر هکتار (008/%) می‌باشد. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه و افزوده خالص انرژی به ترتیب برابر با 00424/0، 0053/0 کیلوگرم بر مگاژول، 7/201 مگاژول بر کیلوگرم و 22595029- مگاژول بر هکتار محاسبه شد. سهم انرژی‌های مستقیم، غیر مستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب برابر با 22584024 (535/99%)، 105467 (465/0%)، 85216 (376/0%) و 22604275 (624/99%) مگاژول بر هکتار محاسبه گردید. طبق نتایج تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌ بازگشت به مقیاس ثابت و بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب تعداد 12و34 واحد کارا، 27 و 5 واحد ناکارا شدند. میانگین کارایی کل، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برابر با 88/0، 997/0 و 88/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل آماری آزمون لوین (068/0sig =) مشخص نمود، واریانس کارایی انرژی سازه‌ها با هم برابر هستند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (734/0sig =)، مشخص شد اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.