زنوترانسپلانتاسیون درون رحمی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش به کبد جنین موش صحرایی: یک مطالعه اولیه

پیام:
چکیده:
مقدمه

متداولترین مشکل در پیوند کبد مانند پیوند سایر اندام ها، کمبود ذخایر پیوند است. با توسعه پروتکل های زنوترانسپلانتاسیون، حیوانات می توانند نقش مهمی در فراهم کردن بافت های انسان بازی کنند.

هدف

زنوترانسپلانتاسیون درون رحمی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش (BM-MSCs) به کبد جنین موش صحرایی برای تولید بافت کبد موش در این پژوهش بررسی شده است.

مواد و روش ها

BM-MSCs از موش های نشان دار شده ژنتیکی با پروتیین سبز فلورسنت تشدید شده (eGFP) جداسازی و تایید شد. با استفاده از روش میکروانجکشن، BM-MSCs موش ها در کبد جنین های موش صحرایی در شرایط درون رحمی و در روز 14 آبستنی تزریق شد. پس از تولد، کبدها جمع آوری شدند و حضور سلول های با eGFP موش در کبد موش صحرایی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ارزیابی شد.

نتایج

در کبد نوزادان موش صحرایی eGFP شناسایی شد. BM-MSCs موش های بالغ احتمالا قادرند به صورت سلول های شبه هپاتوسیتی در کبد جنین موش صحرایی بعد از زنوترانسپلانتاسیون درون رحمی فعال باقی بمانند.

نتیجه گیری

BM-MSCs پتانسیل زنوترانسپلانتاسیون درون رحمی برای درمان اختلالات کبدی قبل از تولد را دارد. این روش همچنین می تواند برای زنوپروداکشن بافت کبد برای پیوند نیز بکار گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
701 -712
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170088 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.