تاثیر عمق انتقال جنین بر نتایج سیکل های IVF/ICSI: یک کار آزمایی بالینی تصادفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اگرچه پیشرفت های قابل توجهی در روش های کمک باروری صورت گرفته، شکست لانه گزینی بعنوان یک مسیله مهم و تاثیرگزار در اکثر زوج های نابارور که این روش های درمانی را دریافت می کنند باقیمانده است. انتقال جنین یک مرحله ضروری در روش های کمک باروری است و تاثیر مستقیم بر میزان لانه گزینی و نتایج حاملگی دارد.

هدف

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر دو فاصله متفاوت انتقال جنین از سطح آندومتر پایه بر روی نتایج حاصل از سیکل های لقاح آزمایشگاهی (IVF) / تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) انجام شده است.

مواد و روش ها

در مجموع 180 زن کاندید سیکل IVF/ICSI انتقال جنین در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد بر اساس فاصله بین سطح آندومتر پایه و راس سوند جهت بررسی میزان لانه گزینی، حاملگی شیمیایی و بالینی به طور مساوی به دو گروه تقسیم شدند. (به ترتیب گروه A، 5 ± 15میلی متر و گروه B، 5 ± 25میلی متر)

نتایج

میزان لانه گزینی، میزان حاملگی شیمیایی و بالینی به طور قابل توجهی در گروه B نسبت به گروه A بالاتر نشان داده شد. (به ترتیب 04/0، 01/0،  03/0 =p) میزان بارداری در حال پیشرفت و سقط جنین اختلاف معنی داری بین گروه ها نشان نداد (به ترتیب 27/0، 21/0 =p).

نتیجه گیری

مطالعه ما نشان داد که عمق جایگزینی جنین در داخل حفره رحم در فاصله 5 ± 25 میلی متر در زیر سطح آندومتر رحم تاثیر بهتری بر پیامدهای بارداری در سیکل های  IVF/ICSIدارد و می توان آن را به عنوان یک فاکتور مهم در بهبود موفقیت سیکل های IVF در نظر گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
723 -732
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.