تاثیر آفت کش گیاهی فوزالون روی پارامترهای اسپرم و سطح هورمون جنسی در موش های صحرایی: یک مطالعه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

ناباروری به عنوان یکی از مشکلات مهم زوج ها است و آفت کش های کشاورزی سهم به سزایی را در ناباروری مردان دارند.

هدف

فوزالون حشره کشی ارگانوفسفره است که به طور معمول برای کنترل انواع مختلف آفات برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به استفاده گسترده از این ترکیب در دنیا، در این پژوهش به بررسی اثر عوامل زیست محیطی سم فوزالون به عنوان یک ارگانوفسفره بر ناباروری مردان پرداخته شده است.

مواد و روش ها

برای انجام آزمایش، 16 رت نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه چهارتایی تقسیم شدند. گروه یک، دریافت غذای روتین موش و آب به عنوان گروه کنترل، گروه دوز پایین (mg/kg60)، دوز متوسط (mg/kg90) و دوز بالا (mg/kg120) فوزالون دریافت کردند. بعد از گذشت 48 روز پس از پایان تیمار، وزن رت ها اندازه گیری شد و به وسیله ماده اتر تحت بی هوشی قرار گرفتند. دم اپیدیدیم آن ها جدا و پارامترهای اسپرم از جمله تعداد، تحرک و قابلیت حیات مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. علاوه بر این، اندام های جنسی آن ها برداشته شد و بافت های جنسی مورد بررسی و تحت آزمایشات هیستوپاتولوژی قرار گرفتند. هم چنین هورمون های جنسی از جمله LH،FSH  و تستوسترون با استفاده از تست الیزا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج

نتایج نشان داد که فوزالون منجر به کاهش تحرک اسپرم، کاهش قابلیت حیات و تعداد اسپرم شده است. به نحوی که میزان هورمون های LH، FSH افزایش و تستوسترون کاهش یافت که قاعدتا این افزایش LH، FSH به دنبال کاهش تستوسترون صورت گرفته است که همه این تغییرات وابسته به دوز بود.

نتیجه گیری

فوزالون دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر شاخص های تولید مثلی می باشد و می تواند باعث آسیب های جدی گردد. این سم اثرات نامطلوبی بر حرکت و تعداد اسپرم ها گذاشته و با تغییر در غلظت هورمون ها سبب ناباروری می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
785 -794
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.