تحلیل عوامل موثر در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به جای بنزین در سیستم حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستم ها

پیام:
چکیده:

با توجه به منابع غنی گاز طبیعی در کشور و سرمایه گذاری دولت در این بخش، اهمیت و نقش CNG به عنوان یکی از بهترین جایگزین های سوخت بنزین در خودروها، در سال های گذشته مشخص شده است. از طرف دیگر به دلیل نقش آفرینی عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عملکرد این صنعت، سیاست گذاری و برنامه ریزی در آن با پیچیدگی های خاصی همراه است. ازاین رو در این پژوهش، جهت ارایه راهکارهای مناسب به منظور توسعه استفاده بهینه از CNG بجای بنزین به عنوان سوخت خودروها در بخش حمل ونقل جاده ای، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است. رویکردی که باملاحظه تمامی عوامل دخیل و تاثیر متقابلشان و نیز اتخاذ نگاهی کل نگر به صنعت CNG در بخش حمل ونقل، به ارایه راهکارهای توسعه اقتصادی مناسب می پردازد. درنهایت، اطلاعات صحیح و به موقع، تدوین یک برنامه بلندمدت برای سبد سوخت، قیمت متناسب انواع سوخت، تناسب رشد خودروهای دوگانه سوز با جایگاه های عرضه CNG، به عنوان موثرترین عوامل شناخته شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170156 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.