بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان

پیام:
چکیده:
مشکل کمبود فضای پارک خودردر بسیاری از سفرهای شهری تهران مشاهده می شود. آمار رسمی شهرداری تهران موید فاصله زیاد میان عرضه و تقاضای فضای عمومی پارک خودرو در شهر است. این سوال مطرح است که با وجود مشکلات فراونی که کمبود پارکینگ عمومی در تهران بوجود آورده است، چه عواملی وجود دارد که مدیران شهری تهران نتوانسته اند طی سالیان برای آن ها راه حلی مناسب پیدا کنند. در این تحقیق، به منظور شناسایی این عوامل، مشکل کمبود پارکینگ از ابعاد گوناگون و با انجام مطالعات میدانی از ذینفعان مختلف بررسی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای از تحقیقات انجام شده در جهان راهکارهایی جهت رفع مشکل ارایه شده است. سودآورنبودن سرمایه گذاری در پارکینگ های عمومی و مطرح نبودن این مشکل به عنوان دغدغه ای اصلی در شهرداری تهران به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده اند. از این رو، در اولویت قراردادن این مساله توسط مدیران و درنظرگرفتن تمهیداتی مانند ضابطه مندکردن پارکینگ های حاشیه ای و متناسب کردن تعرفه های پارکینگ از جمله راهکارهای پیشنهادی است. تحقیق حاضر به عنوان اولین تحقیق در زمینه تحلیل ذینفعان پارکینگ عمومی می تواند شروع کننده مطالعات و گام های اجرایی تکمیلی برای بهبود وضعیت پارکینگ در تهران باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170158 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.