تجزیه وتحلیل رابطه حمل و نقل هوایی و ارزش افزوده اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (مطالعه موردی: استان های ایران)

پیام:
چکیده:

صنعت حمل و نقل هر کشوری بیانگر وضعیت اقتصادی و میزان توسعه صنعتی آن کشور است، به نحوی که می توان این صنعت را یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... هر منطقه ای به شمار آورد. لذا رشد فعالیت های اقتصادی در ایران و لزوم جابجایی سریع تر افراد و کالاها  این امکان را فراهم می آورد تا کشور بتواند به عنوان قطب اصلی حمل و نقل منطقه ای به ایفای نقش صادرات، واردات و ترانزیت بپردازد. بررسی نقش این شکل از حمل و نقل در رشد اقتصادی دارای اهمیت است و می تواند در راستای شناسایی فرصت ها و همچنین چالش های آن موثر بوده و درنهایت دید بهتری برای سیاست گذاران و متصدیان این حوزه فراهم کند. براین اساس هدف از این مطالعه بررسی نقش حمل و نقل هوایی (تعداد مسافر و حجم کالای جابجا شده) بر ارزش افزوده اقتصادی در استان های کشور(31 استان) در دوره زمانی 1384-1396 می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پانل پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM) نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای تعداد مسافر حمل و نقل هوایی و تحصیلات و همچنین تاثیر منفی و معنی دار بیکاری و حجم بار جابجا شده توسط حمل و نقل هوایی بر ارزش افزوده اقتصادی استان های ایران می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان مطرح نمود که حمل و نقل هوایی مسافر در شرایط کشور در دوره زمانی موردبررسی تحقیق، می تواند بسترساز رشد ارزش افزوده اقتصادی گردد در حالی که حمل و نقل بار به لحاظ هزینه هایی که تحمیل می کند دارای صرفه اقتصادی نیست. بعلاوه نتایج نشان می دهد، تاسیس فرودگاه بین المللی در استان بر ارزش افزوده اقتصادی تاثیر مثبت دارد و نیز ارزش افزوده اقتصادی دوره قبل تاثیرمثبت و معنی داری بر ارزش افزوده اقتصادی جاری دارد که حاکی از پویایی رشد است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170160 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.