تاثیر اسیدیته محیط بر مشخصات مکانیکی و حجمی خاک رس تورمی بستر روسازی راه

پیام:
چکیده:

در این تحقیق تاثیر شرایط محیطی از نظر درجه اسیدیته یا pH بر مشخصات مکانیکی و حجمی خاک بستر روسازی راه های حاوی خاک های رسی تثبیت شیمیایی شده با سیمان توسط آزمایش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش خاک رس تورم زا با تثبیت شیمیایی توسط سیمان پرتلند نوع دو در سه دوره زمانی عمل آوری کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت (3، 7 و 40 روزه) در شرایط pH متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این تحقیق نمونه خاک در محیط اسیدی تا قلیایی با درجه اسیدیته 4، 7 و 10 تحت آزمایش های مختلف به منظور ارزیابی رفتار و خصوصیات مکانیکی و حجمی قرار گرفتند. آزمایش های ارزیابی مشخصات مکانیکی در این تحقیق شامل آزمایش تراکم، مقاومت تک محوری و نسبت باربری کالیفرنیا هستند که در شرایط مختلف از نظر درجه اسیدیته و زمان عمل آوری انجام شده است. همچنین به منظور ارزیابی مشخصات حجمی میزان تورم در آزمون باربری کالیفرنیا و همچنین ضریب تغییر حجم در آزمایش تحکیم استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تثبیت خاک رس با سیمان باعث افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش تغییرحجم و تورم خاک متناسب با گذشت زمان و دوره عمل آوری می شود اما شرایط محیطی و درجه اسیدیته بر سرعت و شدت واکنش های شیمایی خاک و سیمان و فرآیند هیدراتاسیون بسیار تاثیر گذار است که مقدار آن متناسب با میزان pH و دوره عمل آوری نمونه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170163 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.