بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن

پیام:
چکیده:

خواص ریولوژیکی قیربه طور مستقیم بر خواص مکانیکی آسفالت مخلوط گرم‏در دماهای مختلف تاثیر می گذارد. تحقیقات گذشته نشان داده که استفاده از نانو مواد سبب بهبود خصوصیات عملکردی مخلوط می گردد .در این مطالعه برخی از تست ها برای مقایسه خواص عملکردی مخلوط های آسفالت اصلاح شده با نانولوله های کربنی و بدون افزودنی انجام شده است. خواص مکانیکیمخلوط آسفالتی شامل مدول برجهندگی، رفتار خزش و عملکرد خستگی ارزیابی شدند.نتایج این مطالعه بهبود قابل توجهی را در خواص مکانیکیمخلوط آسفالتی حاوینانولوله کربن ها، در برابر پدیده خستگی و تغییر شکل دایمی در مقایسه بامخلوط آسفالتی معمولی نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170164 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.