بررسی پایداری لرزه میکرو فرز دندان پزشکی در لایه های مینا و عاج

پیام:
چکیده:

ترمیم دندان یکی از پرکاربردترین عملیات در دندان پزشکی است. در طی این فرایند، براده برداری از قسمت پوسیده دندان یا ترمیم شدگی های آسیب دیده به کمک ابزار برش با سرعت دورانی بسیار بالا انجام می شود. ابزار برش در این فرایند بسیار شبیه به ابزار مورد استفاده در عملیات میکرو فرزکاری می باشد. یکی از پدیده های ناخواسته ای که در طول عملیات میکرو فرزکاری می تواند رخ دهد، لرزه باززا نام دارد. این پدیده نوعی از ارتعاش خودتحریک ناپایدار است. وقوع پدیده لرزه باززا و ادامه آن باعث کاهش عمر ابزار و صدمه فیزیکی به دندان یا ابزار می شود. موضوع اصلی این پژوهش، بررسی پایداری لرزه برای ابزار میکرو فرز دندان پزشکی در دو لایه عاج و مینای دندان است. به این ترتیب که ابزار فرز دندان به عنوان یک تیر تیموشنکو یک سر گیردار دوار غیرخطی که به وسیله ی نیروهای براده برداری تحریک می شود، مدل شده است. هم چنین، پارامترهای اثرات اندازه و هندسه واقعی مته دندان پزشکی در این جا در نظر گرفته شده است. ضرایب مخصوص نیروهای براده برداری برای دو لایه اصلی دندان با استفاده از نرم افزار المان محدود به دست آمده است. در ادامه معادلات دیفرانسیل تاخیر زمانی با مشتقات جزیی مربوط به ابزار فرز دندان به صورت تحلیلی حل گردیده اند. در نهایت، با تغییر پارامترهای قطر ابزار، تعداد دندانه، طول ابزار، و پارامترهای اثر اندازه تاثیر آن ها بر وقوع پدیده لرزه باززا در دو لایه اصلی دندان بررسی قرار گرفته است. از نقطه نظر نویسندگان، برای اولین بار در این پژوهش، پایداری لرزه برای ابزار میکرو فرز دندان پزشکی در دو لایه اصلی دندان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170169 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.