بررسی نیروی محوری، گشتاور برشی و زبری سطح قطعات متالورژی پودر بازیابی از براده ها و تف جوشی شده با استفاده از طراحی آزمایش ها همگام با آنالیز حساسیت

پیام:
چکیده:
بازیابی براده های ماشینکاری شده به صورت پودرهای قابل استفاده در صنعت متالورژی دارای مزیت اقتصادی بسیار مطلوبی است. به منظور بهینه سازی این فرآیند و بهره وری هرچه بیشتر بازیابی براده های چدن خاکستری با استفاده از روش آسیاب پاششی از تکنیک طراحی آزمایش ها همگام با آنالیز حساسیت در این مقاله استفاده شده است. از طریق طراحی آزمایش ها بر مبنای روش رویه پاسخ چهار فاکتور اصلی به عنوان متغیرهای ورودی، شامل درصد پودر چدن، فشار تراکم، دمای تف جوشی و زمان تف جوشی استخراج شده است. این متغیرهای ورودی بر روی سه خروجی مهم از قابلیت های ماشینکاری شامل، نیروی محوری، گشتاور سوراخکاری و زبری سطح بر پایه ی آنالیز حساسیت بررسی شده اند. روش آنالیز حساسیت مورد استفاده که بر پایه ی تحلیل واریانس پی ریزی شده است، ای-فست می باشد. آنالیز حساسیت روش آماری است، که منجر به توصیف تغییرات کمی و کیفی متغیرهای ورودی بر روی عوامل خروجی می شود. در بررسی های کمی درصد تاثیرگذاری هر یک از فاکتورهای ورودی بر روی عوامل خروجی به صورت مجزا به دست آمده است. برای نیروی محوری اثر متغیرهای ورودی به ترتیب با 37%، 31%، 27% و 5% برای درصد پودر چدن، دمای تف جوشی، فشار تراکم و زمان تف جوشی به دست آمده است. همچنین برای گشتاور سوراخکاری اثرگذاری پارامترها به ترتیب 44% درصد پودر چدن، 38% فشار تراکم، 15% دمای تف جوشی و 3% زمان تف جوشی می باشد. درصد پودر چدن، فشار تراکم، دما و زمان تف جوشی به ترتیب با 26%، 49%، 19% و 6% بر روی زبری سطح تاثیر داشته اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.