بررسی عوامل موثر بر تشخیص عیب ناشی از خوردگی در پایش سلامتی تیر یکسرگیردار به روش امپدانس الکترومکانیکی

پیام:
چکیده:

پایش سلامتی سازه بر اساس امپدانس الکترومکانیکی یکی از روش های پایش وضعیت و تشخیص بلادرنگ آسیب سازه می باشد که از خواص کوپل مواد پیزوالکتریک بهره می برد. هنگام قرارگیری یک سازه در معرض خوردگی، یک فرآیند الکتروشیمیایی آغاز شده و با گذشت زمان عیوبی در سطح سازه ایجاد می گردد. در سازه در معرض خوردگی، با این که کاهش جرم ناچیزی در سازه ایجاد می گردد ولی باعث کاهشی چشمگیر در استحکام مکانیکی، یکپارچگی و عمرخستگی آن می شود. بنابراین پایش دقیق سلامتی سازه بمنظور تشخیص عیوب سطحی ناشی از خوردگی و پیش بینی اثر خوردگی بر روی خواص مکانیکی و پیوستگی یک سازه حایز اهمیت می باشد. در این مقاله از روش امپدانس الکترومکانیکی برای بررسی عیب خوردگی در پایش سلامتی تیر یکسرگیردار استفاده شده و تشخیص و بررسی عوامل موثر بر معیار آسیب ناشی از خوردگی صورت گرفته است. بدین منظور آزمایش هایی جهت اندازه گیری طیف های امپدانس بر روی یک تیر آلومینیومی انجام گرفته و خوردگی مد نظر نیز توسط اسید بصورت کنترل شده بر روی تیر تحمیل گشته است. جهت تشخیص کمی عیب، از معیار آسیب اسکالر استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمایش ها انجام گرفته بر روی تیر یکسرگیردار نشان می دهد عوامل شدت عیب، مکان تکیه گاه و فاصله آسیب تا محل تکیه گاه بر معیار آسیب ناشی از خوردگی موثر می باشند. بررسی نتایج، بیانگر وجود رابطه بین مکان تکیه گاه و محل عیب با معیار آسیب می باشد. همچنین مشاهده می شود که مقدار معیار آسیب به کار رفته بصورت جذر میانگین مجموع مربعات شکل امپدانس با شدت خوردگی رابطه ای مستقیم دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.