کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
شرایط امروز پوشاک و مد، نشان دهنده این واقعیت است که نسل جدید طبقه متوسط جامعه، بیش از کیفیت و زیبایی و فاکتورهای رایج همیشگی، به مارک و نام تجاری پوشاک خود اهمیت می دهد و از این طریق، خود را به اطرافیانش می شناساند. پرسش پژوهش، کارکرد نشانه ها در مد پوشاک امروز و کنش مصرف کننده در برابر آن در شرایط امروز است. هدف پژوهش، بررسی ویژگی های کارکردی و نقش نشانه ها در شکل دادن به هویت مصرف کننده پوشاک و حفظ وفاداری وی به نام تجاری(برند)، با هدف تامین اهداف اقتصادی و تاثیر تحولات ایجادشده بر نشانه ها است. با بررسی عملکرد برند، هویت و نشانه و ارتباط آن ها با کارکردهای مد، تغییرات نشانه ها در این عرصه، رابطه برند پوشاک و مصرف کننده برای تبیین هویت آشکار می شود. در این تحقیق توصیفی، از نظریه متفکران پسامدرن، هم چون رولان بارت و ژان بودریار در زمینه مد، دلالت های ضمنی برند و کنش نشانه ها؛ و برای تعیین مرتبت های نشانه در محصول(پوشاک) از نشانه شناسی پیرس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، تحت تاثیر مولفه های دوران پسامدرن، در تلاش برای گسترش بازار و فروش، برندهای پوشاک استفاده از دلالت های ضمنی و نمادین برای شکل دادن به هویت مصرف کننده را کنار نهاده و نشانه های مدرن مبتنی بر نمایه و نماد را با دلالت های مستقیم و خودارجاع و القای هویت از طریق تعابیر بلافصل شمایلی جایگزین ساخته اند؛ که به کاهش مقاومت در برابر نام تجاری و افزایش تبادل نشانه ای ساده و صریح می انجامد و می توان آن را یک فرآیند هویت زدا با سرعت دگرگونی بالا نامید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
144 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170185 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.