بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب های فارسی ابتدایی (تالیف های جدید 1398)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر «بررسی مولفه‌های هویت ملی در کتاب‌های فارسی ابتدایی (تالیف‌های جدید 1398)» است. به منظور وصول به هدف فوق از روش تحلیل محتوا استفاده کرده‌ایم. ابزار پژوهش سیاهه‌ی تحلیل محتوا بود. واحد تحلیل جمله و تصویر و واحد شمارش فراوانی بود. یافته‌های پژوهش حاکی است که میزان توجه به مولفه‌های ملی در کتاب های فارسی ابتدایی 87/29 درصد است. مولفه‌ی مشاهیر ملی با 505 واحد از فراوانی بیشتری نسبت به مولفه‌های دیگر قرار دارد. پس از آن مولفه‌های ادبیات ملی با 369 واحد و سیاست (در مقوله‌های جنگ، دفاع و استقامت) با 364 واحد، خصوصیات ملی (میهن‌‌دوستی) و فرهنگ در جایگاه مناسبی قرار دارند. مولفه‌های دیگر که از توجه کمتری برخوردارند به ترتیب عبارتند از: زبان فارسی، اساطیر ملی، پرچم، هنر ایرانی، تاریخ و تمدن ایرانی، سرود ملی، آثار باستانی، دین، جغرافیا، اقوام و مکان‌های طبیعی ملی. هم‌چنین کتاب فارسی سال پنجم با 618 واحد فراوانی و کتاب سال ششم با 592 واحد فراوانی بیش از بقیه‌ی کتاب‌های فارسی در افزایش روحیه‌ی ملی فراگیران می‌کوشند. در نهایت محرز شد کتاب‌های فارسی ابتدایی به خصوص در توجه به چهار مولفه‌ی مشاهیر ملی، ادبیات ملی، سیاست و میهن‌دوستی به خوبی عمل کرده‌اند اما در توجه به مولفه‌های دیگر همچنان کاستی‌هایی وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170359 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.