رتبه بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی زعفران ایران

پیام:
چکیده:

فقدان استراتژی مشخص رقابتی یکی از مشکلات مهم شرکت های زعفران ایرانی در بازارهای داخلی و بین المللی برای کسب مزیت رقابتی است. لذا، رتبه بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی زعفران ایران هدف اصلی این مطالعه می باشد. برای این منظور، با در نظر گرفتن نظریه ی موقعیت بازار و دیدگاه منبع-محور، در این مطالعه اهمیت منابع بازاریابی و استراتژی های رقابتی برای یکی از شرکت های مهم تولیدکننده و عرضه کننده ی زعفران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، برای جمع آوری نظرات خبرگان شرکت از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، نتایج مطالعه نشان داد که استراتژی تمایز بیشترین تاثیر را در کسب مزیت رقابتی دارد. همچنین، نتایج نمایانگر آن است که در اجرای استراتژی تمایز، باید به قابلیت های مدیریتی و قابلیت های ارتباط با مشتری توجه ویژه ای داشت. بر این اساس، بهبود شرایط مالی و درک صحیح نیازها و خواسته های مشتریان از جمله راه کارهایی است که منجر به توسعه ی قابلیت های کلیدی شرکت و کسب مزیت رقابتی در بازار زعفران می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
461 -477
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.