راهبردهای غایی مدیریت ارزش بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

پیام:
چکیده:

حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران که نظامی الهی و ارزش محور است؛ همانند هر نظام دیگری متکی بر حفظ و استمرار ارزش هایی است که براساس آن شکل گرفته است و این مدیران و کارگزاران آن در سازمان های دولتی هستند که از طریق کارکردها و عملکردهایشان، وظیفه اصلی در حفظ ارزش ها و تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. این در حالی است که تغییر ارزش ها در کشور به ویژه در بین کارگزاران آن می تواند زنگ خطری برای انقلاب باشد. بر همین اساس، درک مناسب راهبردهای ارزشی (غایی) که از پیاده سازی مدیریت ارزش بنیان مطلوب نظر می باشد، می تواند در تبیین مناسب ارزش ها و پیاده سازی آنها راهگشا باشد. بدین منظور با انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان امر و بهره گیری از روش شناسی نظریه داده بنیاد از طریق گردآوری و تحلیل داده ها، و رفت و برگشت های مستمر در طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشانه ها، مفاهیم و مقولات راهبردهای غایی مدیریت ارزش بنیان به تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته های پژوهش در سه سطح راهبردهای پابرجایی، تکاملی و آرمانی دسته بندی شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170671 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.