ارائه الگوی مدیریت در تشکل های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی

پیام:
چکیده:

انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده زنده و در حال رشد، همان گونه که با حضور و نقش آفرینی مردم به وجود آمده، با حضور موثر مردم است که استوار می ماند و تکامل می یابد. بسیج دانشجویی از جمله تشکل های مردمی است که همواره پیشگام در نقش آفرینی مردمی مهمی در راستای حضور نیروهای مردمی در عرصه های اجتماعی داشته است، از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی مدیریتی این تشکل بوده است تا هم بتواند باعث بهره وری هرچه بیشتر آن شود و هم زمینه تکمیل، تصحیح و پیشرفت دانش مدیریت و نظریه های سازمان را فراهم سازد. این پژوهش از طریق انجام مصاحبه عمیق با 18 نفر از مسیولان  بسیج دانشجویی و انجام تحلیل محتوای کیفی بر داده های حاصل از این مصاحبه ها به 23 مفهوم اصلی در این زمینه دست یافته است که در گام بعدی این مفاهیم در ذیل 4 مقوله اصلی «اصول مدیریت»، «مقدمات مدیریت»، «مقوم های مدیریت» و «ابزارهای مدیریت» دسته بندی و تبیین شده است. در تشکل بسیج دانشجویی، هر فرد براساس انگیزه های درونی خود و برای انجام وظیفه ای که از درون خود را متعهد بدان می داند در تشکل حضور می یابد از این رو خبری از تعارض اهداف میا ن فردی و اهداف فردی و سازمانی وجود ندارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.