بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری (از طریق سیستم اطلاعات پایه)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
استفاده از فناوری نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده، بلکه در سرکوبی و مجازات مجرمان نیز جای پای خود را باز کرده است، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، کنترل هویت اشخاص در مرزهای ورودی و خروجی، تعقیب و مراقبت از مجرمان جهت کشف فعالیت های تبهکارانه، تسهیل ترافیک شهری، سیستم های هوشمند اعلام سرقت به مقرهای پلیس و بسیاری از فعالیت های پلیس با استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت می گیرد، از این رو هدف از این پژوهش بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری از طریق سیستم اطلاعات پایه(نرم افزار و شبکه)می باشد.پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و با ماهیت توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان، کارآگاهان و متخصصین پلیس های تخصصی اجرایی ناجا، (آگاهی، اطلاعات، فتا، پیشگیری) در سال 1397می باشند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 82 نفر تعیین گردید، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت است که روایی و پایایی آن با (a=0/908)تاییدگردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (Binominal Test) یا آزمون نسبت (برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر در متغیر دیگر)با نرم افزار Spss20 استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد، استفاده از سیستم های اطلاعات پایه (مدیریت دانش، سیستم های نرم افزاری، سیستم های مخابراتی و بانک های اطلاعاتی) در شناسایی مجرمین متواری موثر می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170806 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.