بررسی تاثیر ویژگی های کمیته های حسابرسی بر سطح گزارشگری پایداری

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح گزارشگری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر نظریه نمایندگی، نظریه مشروعیت و  نظریه ذی نفعان است. روش گردآوری داده ها آرشیوی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طی دوره زمانی 1393 تا 1397 جمع آوری شده، استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. برای سنجش گزارشگری پایداری از چک لیست سازمان ابتکار گزارشگری جهانی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی) تاثیر مثبت و معناداری بر افزایش سطح گزارشگری پایداری شرکت ها دارد. شواهد بیانگر اثربخشی کمیته حسابرسی به عنوان یک سازوکار حاکمیت شرکتی و ابزار کنترلی در بهبود کیفیت گزارشگری به طور عام و گزارشگری پایداری به صورت خاص به منظور تحقق اهداف ذی نفعان است. یافته های این پژوهش نتایج با اهمیتی را برای تدوین کنندگان الزامات و استانداردها، مدیریت شرکت ها و ذی نفعان دارد. یافته های این پژوهش اهمیت الزامات افشای اطلاعات غیرمالی (اطلاعات محیطی، راهبری و اجتماعی) را برای قانون گذاران و استانداردگذاران را نشان می دهد. نتایج این پژوهش آگاهی ذی نفعان از اهمیت مسیولیت اجتماعی شرکت ها، حاکمیت شرکتی و اطلاعات زیست محیطی درباره تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و شرکت ها را ترغیب می نماید تا افشای اطلاعات گزارشگری پایداری را به منظور ایفای نقش اجتماعی خود بهبود بخشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -369
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170898 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.