تحلیل رویکرد ابوالفتوح رازی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

پیام:
چکیده:

مفسران قرآن در تلاش های تفسیری خود بی نیاز از مراجعه به قرایات قرآن نبوده اند، ازاین رو، اگرچه برخی از قرآن پژوهان، قرآن و قرایات را دو حقیقت متغایر به شمار آورده اند؛ اما ایشان اهتمام به قرایات را در مواجهه با تفسیر قرآن، اجتناب ناپذیر دانسته اند. در این میان می توان از تفسیر روض الجنان به عنوان اولین تفسیر شیعی به زبان فارسی که در مواجهه با اختلاف قرایات به نقل و ارایه نظر پرداخته است، یاد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد رازی در مواجهه با قرایات گوناگون را بررسی نموده و در پایان بر این باور است که وی در تبیین تفسیر آیات به قرایت خاصی ملتزم نبوده است، بلکه با ذکر موارد اختلاف با ملاک های مختلف روایی، ادبی، تفسیری و... سعی در ترجیح یک قرایت دارد. این قرایت در برخی موارد قرایت حفص از عاصم نیست. همچنین گاهی برداشت های تفسیری مفسر از ترجیح قرایت او تاثیر پذیرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2171049 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.