بهبود دیس لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در انسان هاست که با تغییر شیوه زندگی، شیوع آن به سرعت رو به گسترش است. از علایم این بیماری متابولیک، افزایش قند خون و دیس لیپیدمی است. کنترل این بیماری با استفاده از محصولات طبیعی در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره آبی دارچین در بهبود سطح گلوکز و دیس لیپیدمی حاصله از دیابت و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی بود. 

مواد و روش ها

35 رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی در 5 گروه کنترل منفی، کنترل مثبت دیابتی، پروبیوتیک، عصاره دارچین و پروبیوتیک توام با عصاره دارچین، گروه بندی شدند. القای دیابت با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین انجام شد. گروه های تیمار به مدت 30 روز CFUs 108×2/3 پروبیوتیک و یا mg/kg 200 عصاره آبی دارچین دریافت کردند. در پایان دوره آزمون، تغییرات وزنی رت ها، قند خون، الگوی لیپیدی، hs-CRP و شاخص آتروژنی به منظور پیش بینی خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی تعیین شد. 

ملاحظات اخلاقی

این پژوهش با کد اخلاق IR.IAU.ARAK.REC.1397.005 در مرکز پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به تصویب رسیده است.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد ابتلا به دیابت سبب کاهش شدید وزن رت ها شد، اما در گروه های دریافت کننده پروبیوتیک کاهش وزن کمتری مشاهده شد. به کارگیری پروبیوتیک و دارچین به صورت موثری سبب کاهش قند خون شد. پروبیوتیک بیوفلورا سبب کاهش میزان تری گلیسرید، کلسترول و LDL-C  سرمی خون شد. در گروه تیمار شده با دارچین، تری گلیسرید خون نسبت به گروه کنترل مثبت، کاهش معنی دار داشت. شاخص آتروژنی و مارکر التهابی hs-CRP در گروه های تیمار شده با پروبیوتیک، کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل منفی و مثبت نشان داد. هیچ گونه سینرژی در استفاده توام پروبیوتیک و عصاره آبی دارچین دیده نشد. 

نتیجه گیری

بیوفلورا با بهبود الگوی میکروبیوتای روده، کاهش قند خون و بهبود الگوی لیپیدی، به صورت موثری از دیس لیپیدی ناشی از دیابت ممانعت می کند و درنتیجه خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را کاهش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
198 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2171298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.