اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استئوآرتریت زانو

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استیوآرتریت، شایع ترین اختلالات عضلانی-اسکلتی است که با از دست دادن غضروف مفصلی، تغییرات استخوانی و التهاب غشای سینوویال توصیف می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استیوآرتریت زانو است.

مواد و روش ها

 برای انتخاب نمونه آماری 35 سر موش صحرایی نر ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه هفت تایی: کنترل (سالم)، کنترل (بیمار)، سلول بنیادی، تمرین و تمرین- سلول بنیادی تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 29-25 دقیقه دویدن بر روی تردمیل با سرعت 15 متر در دقیقه برای هفته اول بود و هر هفته یک متر بر دقیقه اضافه شد تا در هفته هشتم به 22 متر بر دقیقه رسید. 48 ساعت پس از اجرای برنامه تمرینی نمونه گیری از بافت زانو انجام شد. بیان ژن PDGF و PDGFr از طریق روش Real Time PCR اندازه گیری شد. از روش آنالیز واریانس یک طرفه و در صورت مشاهده تفاوت سطح معنی دار آماری (05/0>P) از آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین محل اختلاف بین گروهی استفاده شد.

نتایج

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح بیان ژن PDGF و PDGFr در گروه بیمار نسبت به گروه سالم افزایش داشت (00/0 P=00/0P=). همچنین سطوح بیان ژن PDGF در گروه های تمرین، سلول بنیادی و تمرین-سلول بنیادی نسبت به گروه بیمار کاهش معناداری (05/0=p ، 025/0 P=) داشت؛ درحالی که سطوح بیان ژن PDGFr فقط در گروه سلول بنیادی و تمرین-سلول بنیادی نسبت به گروه بیمار کاهش معناداری (043/0=p، 039/0=p) داشت.

نتیجه گیری

 فاکتورهای رشد مانند PDGf اثرات آنابولیکی و ضدالتهابی خود را برای حفظ پتانسیل کندروژنیک در کندروسیت ها در محیط آزمایشگاهی از طریق مهار مسیر سیگنالی NF-kB اعمال می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2317 -2327
لینک کوتاه:
magiran.com/p2171564 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.