مرور Fatmax و MFO در فعالیت ورزشی

پیام:
چکیده:

امروز چاقی به یکی از مشکلات جوامع در حال توسعه تبدیل شده است و هزینه های درمانی گزافی را بر دولت ها تحمیل کرده است. به همین دلیلی پژوهشگران شروع به انجام مطالعات گسترده ای جهت یافتن موثرترین پروتکل های ورزشی برای کاهش چربی بدن کرده اند. دو اصلاح رایج در مطالعاتی که تاثیر ورزش بر اکسداسیون چربی را می سنجند شامل حداکثر اکسیداسیون چربی (Maximal Fat Oxidation-MFO) و Fatmax (شدتی از فعالیت است که حداکثر اکسیداسیون چربی در آن اتفاق می افتد) است. در این مطالعه مطالب مربوط به MFO و  Fatmaxدر مطالعات انجام شده تا به امروز مرور و پژوهش های انجام شده در حوزه تاثیر فعالیت ورزشی بر چربی سوزی به بحث گذاشته شده است. علی رغم اینکه تحقیقات بسیاری برای مشخص کردن Fatmax صورت گرفته ولی داده ها در این زمینه ضدونقیض است. با این حال اکثر پژوهشگران معتقدند بیشترین میزان اکسیداسیون چربی ها درشدت های کم تا متوسط بین 35 تا 65 درصد vo2max اتفاق می افتد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172206 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.