نقش زیست نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، هدف این پژوهش،  بررسی نقش زیست نشانگر های  خطای حذف، خطای ارتکاب، زمان واکنش و  تغییرپذیری زمان واکنش،  برگرفته از آزمون ECPT، در تشخیص بیماران افسرده از افراد نرمال و  نیز بررسی نقش جنسیت در این بیماری بود.  این پژوهش با روش  غیرآزمایشی علی- مقایسه ای انجام گرفته است. . جامعه آماری مطالعه حاضر تمام مراجعین به کلینیک آتیه بود. نمونه ها  بر اساس ملاک های بالینی راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی (DSM-5) ، در کلینیک آتیه در سال 97-1396 به صورت در دسترس انتخاب شدند (29 زن و 21 مرد افسرده، 19 زن و 31 مرد غیر افسرده). ابزار استفاده شده در این پژوهش تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی (ECPT) بود. آزمون فرضیه ی پژوهش از طریق تحلیل تغییرپذیری عاملی (جنس*گروه) انجام شد. نتایج نشان داد، میانگین خطای حذف و خطای ارتکاب در مردان افسرده بیشتر از مردان نرمال است. همچنین میانگین تغییرپذیری زمان واکنش در زنان بالاتر است.  باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد افسردگی در مردان، سیستم شناختی را بیشتر از زنان درگیر می کند. به علاوه، می توان نتیجه گرفت استفاده از این زیست نشانگر ها در تشخیص  افسردگی نتایج ضعیفی دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2173048 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.