کاربرد روش های هیبریدی (هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز) جهت خشک کردن سیب زمینی و مطالعه ویژگی های کیفی محصول خشک شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعاتی

خشک کردن یکی از رایج ترین روش های موجود برای افزایش مدت زمان ماندگاری موادغذایی به خصوص میوه ها و سبزی ها است.

هدف

با استفاده از خشک کردن، فعالیت آبی موادغذایی کاهش می یابد و از فساد میکروبی آن ها جلوگیری می شود.

روش کار

در این پژوهش اثر روش های مختلف خشک کردن (هوای داغ 45 درجه سانتی گراد و سرعت هوای 1 متر بر ثانیه، مایکروویو 540 وات، مادون قرمز 600 وات، هوای داغ 45 درجه سانتی گراد- مایکروویو 540 وات، هوای داغ 45 درجه سانتی گراد- مادون قرمز 600 وات و هوای داغ 45 درجه سانتی گراد- مایکروویو 540 وات- مادون قرمز 600 وات) بر خواص کیفی سیب زمینی (ضریب انتشار موثر رطوبت، بازجذب آب، چروکیدگی، رنگ و انرژی مصرفی) بررسی شدند.

نتایج

نتایج نشان داد که بیشترین میزان ضریب انتشار موثر رطوبت مربوط به روش های ترکیبی هوای داغ- مایکروویو و هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز می باشد. همچنین روش هوای داغ- مایکروویو بیشترین میزان بازجذب آب و روش هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز کمترین میزان چروکیدگی را به خود اختصاص داد. از طرفی در بین روش های مختلف خشک کردن، سیب زمینی های خشک شده با روش هوای داغ- مادون قرمز رنگ بهتری نسبت به سایر نمونه ها داشتند. به طوری که در این روش نسبت به روش های دیگر میزان تغییرات رنگ (ΔE) و میزان رنگ سبز تا قرمز (a) در پایین ترین مقدار و میزان روشنایی (L) و میزان رنگ آبی تا زرد (b) در بالاترین مقدار قرار داشتند. همچنین  کمترین انرژی مصرفی در بین روش های خشک کردن مربوط به مایکروویو 540 وات بود.

نتیجه گیری نهایی

در نهایت بر اساس ویژگی های بهینه کیفی به انتخاب نرم افزار Design Expert، مطلوب ترین روش خشک کردن سیب زمینی، روش هوای داغ 45 درجه سانتی گراد- مادون قرمز 600 وات انتخاب شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2173297 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!