ارزیابی تأثیر سیمان پرتلند آهکی بر ویژگیهای مکانیکی و عملکردی بستر رسی تثبیت شده

پیام:
چکیده:

آسیبهای ناشی از چرخه‏های یخبندان و ذوب یکی از مهمترین مشکلاتی است که در پروژه‏های راه سازی نواحی سردسیر انجام می‏شود و درنتجه مقاومت و دوام آنها به علت این سیکلها کاهش می‏یابد. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی فنی تاثیر سیکل‏های یخ‏زدگی و ذوب شدن بر روی پارامترهای دوام بستر رسی تثبیت شده با سیمان آهکی با تکیه بر نتایج آزمایش مقاومت فشاری است. 400 کیلوگرم نمونه خاک از بستر راه روستایی راز به پسین دره تهیه شد. در مرحله اول آزمایش های دانه بندی، حدود اتربرگ و... روی 20 نمونه از خاک انجام شد. مرحله دوم وزن مخصوص خشک حداکثر و میزان رطوبت بهینه مخلوط خاک-سیمان تعیین شد. مرحله سوم برای تعیین درصد سیمان آهکی مناسب جهت اختلاط، آزمایش تراکم مخلوط خاک-سیمان با درصدهای مختلف (6% ، 8% ، 10% ، 12% و 14%) با سیمان آهکی نوع 1 و نوع 2 انجام شد. در مرحله چهارم 24 نمونه استوانه‏ای با افزودن (8% ،10% ، 12%) سیمان آهکی نوع 1 و نوع 2 به نمونه خاک ساخته شده و تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. در مرحله پنجم مقاومت کششی غیرمستقیم و آزمایش مدول تنش-کرنش مخلوط خاک-سیمان تعیین شد. نتایج نشان داد دانسیته خشک حداکثر مخلوط خاک-سیمان با افزودن 10 درصد سیمان آهکی نوع 1 و نوع 2 به دست می‏آید. همچنین نتایج حاکی از افزایش مقاومت فشاری مخلوط ساخته شده با سیمان پرتلند آهکی نوع 1 نسبت به سیمان پرتلند آهکی نوع 2 داشته و کلیه نمونه‏های دارای 8 درصد افزودنی سیمان آهکی، پس از 7 روز عمل‏آوری مقاومتی بیش از 35 کیلوگرم بر سانتی‏مترمربع را نشان می‏دهد و این بدان معنی است که نمونه‏های ساخته شده با سیمان پرتلند آهکی از دوام کافی در برابر عوامل جوی برخوردار می‏باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174352 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.