بررسی عملکرد فعال کننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر پارامترهای مکانیکی و دوام خاک ماسه‏ای تثبیت‏شده با سرباره فعال‏شده توسط قلیا را در یک بررسی آزمایشگاهی مورد بررسی قرارداه است. ماده پایه چسباننده مورد استفاده در این پژوهش سرباره کوره‏ ذوب آهن‏ می‏باشد که به میزان 5 درصد وزن خاک خشک استفاده شده است. برای تثبیت خاک از سه نوع چسباننده به نام‏های اختصاری Ac1، Ac2، و Ac3 استفاده شده است. چسباننده Ac1 ترکیبی از سدیم هیدروکسید  و سدیم سیلیکات و سرباره، چسباننده Ac2 ترکیبی از سدیم کربنات و کلسیم هیدروکسید و سرباره، و چسباننده Ac3 ترکیبی از سدیم سولفات و کلسیم هیدروکسید و سرباره می‏باشند. نتایج حاصل از این نمونه‏ها با نمونه‏های تثبیت‏شده به وسیله‏ی سیمان پرتلند مقایسه شده است. نمونه‏های خاک تثبیت‏شده با سیمان پرتلند به صورت SOPC ، و نمونه‏های تثبیت‏شده با چسباننده‏های Ac1، Ac2 و Ac3 به ترتیب SGAc1، SGAc2، و SGAc3 نام‏گذاری شده‏اند. آزمایش‏های مقاومت فشاری تک‏محوری، چرخه‏های ذوب و یخبندان و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی بر روی نمونه‏های تثبیت شده با این چسباننده‏ها انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که چسباننده Ac3 در مقایسه با سایر چسباننده‏های پیشنهادی عملکرد بهتری را از نظر پارامترهای مقاومتی و دوام ارایه داد.. در آزمایش مقاومت فشاری تک‏محوری خاک تثبیت‏شده با سیمان پرتلند مقاومت 75/0 مگاپاسکال و خاک تثبیت‏شده با چسباننده‏های Ac1 ، Ac2 ، و Ac3 به ترتیب مقاومت 63/2، 28/2، و 5/4 مگاپاسکال را کسب نمودند. همچنین نتایج آزمایش چرخه‏های ذوب و یخبندان نشان داد نمونه‏های تثبیت‏شده با چسباننده‏های پیشنهادی از ثبات حجمی و دوام مناسبی برخوردارند. بیشترین میزان تغییرات حجمی که نمونه‏های SOPC، SGAc1، SGAc2، و SGAc3 پس از 12 سیکل به ترتیب برابر 82/12، 93/5، 65/6، و 17/4 درصد است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174359 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.