آموزش بالینی رویکردی موثر در تغییر دانش، نگرش و مهارت پرستاران در خصوص نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری

پیام:
چکیده:
مقدمه

نحوه صحیح مراقبت از بیماران قلبی به خصوص بیماران مبتلا به آنژین صدری به اندازه ای ضروری است که اطلاع از آن می تواند نجات بخش جان یک انسان باشد. به همین دلیل برنامه ریزان آموزشی در پی یافتن روش های آموزشی جدید جهت پیشرفت پرستاران هستند. در این مطالعه، به بررسی نقش آموزش بالینی در تغییر دانش، نگرش و مهارت پرستاران در نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری پرداخته شده است.

مواد و روش ها:

در این مقاله مروری، در بازه زمانی سال های 2005 تا 2019، مقالات با کلید واژه های آموزش بالینی، آنژین صدری، پرستار، دانش، مهارت و نگرش و کلید واژه های انگلیسی Education, Angina pectoris, Knowledge Clinical skill, Attitude در منابع اینترنتی و پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Elsevier, SID, PubMed Scopus, IranMedex و همچنین در منابع کتابخانه ای و نشریات ایرانی در حیطه آموزش پرستاری جستجو و از نتایج مقالاتی که ارتباط بیشتری با موضوع مورد مطالعه داشتند، استفاده گردید.

یافته ها:

یادگیری موثر در امر آموزش بیش از هر چیز نتیجه آموزش صحیح است که در یک محیط مناسب از طریق روش های خلاق و جدید به دست آید. بنابراین باید از روش های صحیح و موثر جهت بالا بردن کیفیت آموزش استفاده کرد. شواهد حاکی از آن است که استفاده از رویکرد آموزش بالینی نقش چشمگیری در افزایش دانش، نگرش و مهارت های عملی پرستاران دارد و می توان گفت نسبت به روش های سنتی آموزش ارجح است.

بحث و نتیجه گیری:

اهمیت بکارگیری شیوه های نوین و خلاق آموزشی از جمله آموزش بالینی در مطالعات مختلف به تایید رسیده است. گرچه آموزش سخنرانی و بالینی باعث تغییر مثبت در دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس می شود، ولی تاثیر آموزش بالینی نسبت به سخنرانی ماندگارتر و اثربخش تر است. انجام مطالعات در خصوص مقایسه اثربخشی روش های سنتی و نوین آموزشی توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174819 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.