بازشناسی دروازه های شهر شیراز (نمونه موردی: دوره زندیه)

پیام:
چکیده:

یکی از بهترین دوره های تاریخ شیراز، دوره حکومت زندیه میباشد که این شهر به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. جدای بحث حکومت این خاندان، در معماری این دوره نیز تغییر و تحوالت بسیاری رو ی داد که با گذشت بیش از دو قرن از این حکومت، هنوز آثار و بناهای آن باقی مانده است. یکی از مهمترین المانهای این دوره را که امروز از بین رفته میتوان دروازه های شهر معرفی کرد. در گذشته نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن مسافرین نقش میبست ورودی آن بود که هویت بخش آن شهر و بازگو کننده ایدیولوژی حا کم محسوب میشده است. دروازه های شهر نقش بسیار مهمی در تحوالت این دوره و دوره های قبل داشته که به مرور زمان کارکرد خود را از دست دادهاند و امروزه ما تنها دروازه قرآن را از دوره زندیه به یادگار دار یم. نکته قابل تامل اینکه کریمخان زند دروازه های شهر شیراز را از 12 به 6 دروازه تقلیل داد که میتوان به اهمیت حفاظت و امنیت در این دوره اشاره نمود. در این مقاله که بر اساس اسناد کتابخانه ای انجام شده، سعی بر آن شده تا دروازه های ششگانه دوره زندیه در شیراز مورد بررسی قرار گیرد

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174922 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.