تبیین و بررسی زبان الفاظ و معارف قرآن در آیینه قرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از موضوعاتی که موجبات تکاپوی ذهنی اندیشمندان را فراهم آورده است، زبان قرآن است. پیشینه ی این موضوع به گستره ی وجودی خود قرآن بوده، و نیازمند کاوشی ژرف نگرانه است تا پرده از چهره ی خویش بردارد. تاکنون زبان شناسی قرآن با نگاهی برون قرآنی بوده و درون قرآن را واکاوی ننموده و یا کاوشش ناکافی بوده و ناخوشایند است که بگوییم در مواردی آن چنان غرق « زبان » شده ایم که فراموش شده است این تکاپو برای بررسی « زبان قرآن » است نه « زبان انسان ». چارچوب حاکم در این نوشتار با بررسی و تحلیل رویکردهای مختلف درباره ی زبان قرآن و در نهایت با دستیابی دیدگاه قرآن درباره ی این رویکردها بسته شده است؛ بنابراین ابتدا رویکرد مورد نظر تحلیل می شود، سپس آیاتی را که به روشنی و یا به گونه ای درباره ی رویکرد یادشده سخن گفته اند، جمع آوری و در نهایت نظر قرآن را بر اساس تمام آیات، جویا شده ایم. از میان رویکرد هایی که بررسی شده است، در مواردی قرآن، نگرشی را مردود دانسته، و در مواردی نیز آن را از جهتی تایید ولی ناکافی دانسته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2175252 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!