تحلیل میزان خوانش تفسیر «مفاتیح الاسرار» شهرستانی با روایات اهل بیت علیهم السلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شهرستانی از جمله مفسرین بنام اهل سنت می باشد است که در تفسیر خود از روایات اهل بیت به ویژه امام صادق علیه السلام استفاده نموده است وی مدعی است که در بخش هایی "الاسرار" را از اهل بیت علیهم السلام گرفته است هدف مقاله پیش رو تحلیل میزان خوانش این بحث ها یا روایات اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام صادق علیه السلام است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با تتبع در تفسیر «مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار» شهرستانی به بررسی مباحثی از علوم قرآنی در تفسیر وی می پردازد که هر یک از این مباحث به عنوان یک علم در علوم قرآنی مطرح هستند. از جمله : نزول قرآن ، عام و خاص، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ. در بسیاری از موارد سخن شهرستانی در بحث الاسرار متاثر از اهل بیت به ویژه امام صادق علیه السلام می باشد این هم خوانش گاهی صریح و به نحو کامل است و در پاره ایی موارد مشابهت ضمنی و در برخی موارد جزیی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2175253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!